"Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy március 16-án határozatlan időre az óvoda fenntartója a Mezőfalvai Önkormányzat rendkívüli szünetet rendelt el.
A rendkívüli szünet ideje alatt az intézményben ügyeletet kell tartani azoknak a gyermekeknek a fogadása érdekében, akiknek elhelyezéséről a szülők semmilyen más módon nem tudnak gondoskodni.
A kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel mindannyiunk érdekében megkérem azokat a szülőket, akik meg tudják oldani (nem dolgoznak vagy otthon dolgoznak), tartsák otthon gyermekeiket!
Valamint hétfőtől a szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe!
A gyermekeket a bejáratnál vesszük át, délután is ott adjuk ki őket.
Kérem, fokozottan figyeljenek arra is, hogy beteg gyermek nem tartózkodhat az óvodában!!!
Ebben az esetben a megfázás, az orrfolyás, a köhögés is annak számít! Amennyiben napközben ezeket a tüneteket észleljük, a szülőt azonnal értesítjük és a gyermeküket haza kell vinni.
Aki ennek tudatában otthon tartja gyermekét, jelezhet az óvónőnek vagy a vezető-óvónőnek, természetesen ezeket a hiányzásokat igazoltnak tekintjük.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Kovácsné Huber Zita
óvodavezető s.k.
Mezőfalva, 2020., március 15.
"

 

"Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 16., hétfői naptól intézményünk épülete zárva tart a 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat értelmében. Kérem Önöket, hogy gyermekeiket ne küldjék el iskolába! Diákjaink közül csak azoknak a felügyeletéről gondoskodhatunk, akiknek szülei a járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásában vesznek részt. Javasolom, hogy a kisebb gyermekek esetében kis csoportokban segítség egymást a szülői közösségek. A tanítás folytatódni fog annak ellenére, hogy az iskolaépületek oktatási célú látogatását megtiltották. Az EMMI 3/2020. (III.14.) határozata alapján nem rendkívüli szünetet rendeltek el, hanem új oktatási rendre, az úgynevezett tantermen kívüli, digitális munkarendre térünk át. Ennek megszervezésén már dolgozik tantestületünk. Kérem Önöket, hogy folyamatosan figyeljék a KRÉTA rendszert, iskolánk honlapját és facebook-oldalát, melyen keresztül igyekezni fogunk folyamatosan tájékoztatást nyújtani. A gyerekek osztályfőnökei hétfőn felméréseket fognak végezni az informatikai eszközellátottságról, az étkezési igényekről és a felügyeleti igényekről.
A mezőfalvi képviselőtestület március 15-ei döntése alapján 2020. március 16., hétfői naptól az gyermekétkeztetés vonatkozásában az alábbi döntést hozta: az ingyenes étkeztetésben részesülők közül azok, akik igénylik és rászorulnak, éthordóban elvihetik az ételt 11:00-12:00 óra közötti időszakban a település konyhájáról.
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel: Jaksics Erzsébet ig. 

Mezőfalva, 2020.03.15." 

 

"Tisztelt Szülők!

A tantermen kívüli digitális munkarend bevezetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást szeretnénk adni.
Az osztályfőnökeink felveszik a kapcsolatot minden diákjukkal és felmérik a felügyeleti, étkezési igényeket. Tájékozódnak az informatikai eszközök típusairól és az internet elérhetőségekről. Továbbá felkérik a gyerekeket, hogy hozzák létre G-mailes saját e-mail címüket! Mindezek elvégzésére 2020.03.20., péntekig kaptak határidőt a pedagógusok.
Az iskolában maradt tankönyveket, tornafelszereléseket, váltócipőket a pedagógiai asszisztensek segítségével keddtől (03.17.) - péntekig (03.20.) 08:00-12:00 időszakban átadjuk a szülőknek vagy a tanulóknak.
A tananyagok a diákokhoz a KRÉTA rendszeren keresztül jutnak majd el elsősorban. A telefonos applikáció (KRÉTA ellenőrző) nem alkalmas a központi üzeneteken kívül a mi üzeneteink fogadására. Ezért arra kérjük tanulóinkat, hogy mindig a böngészőből nyissák meg KRÉTA oldalukat. Javasoljuk a GOOGLE CHROME használatát. (Belépési kód: oktatási azonosító és születési dátum). Az iskola KRÉTA oldalát a mezofalvaisk.hu oldal "Elektronikus napló" menüpontjában érik el. Az ilyen típusú belépés esetén minden általunk felöltött dokumentum, üzenet olvashatóvá válik és lehetőséget ad a visszajelzésre is.
Tanáraink erre a hétre az eddig tanultak ismétlését és gyakorlását kérik diákjainktól. A folyamatosan elkészülő digitális tananyagokat legkésőbb jövő hétfőtől (03.23.) lesznek elérhetőek a KRÉTA rendszerben házi feladatként vagy üzenetként.
Ezzel párhuzamosan megalkotjuk GOOGLE CLASSROOM (GOOGLE TANTEREM) távoktatásra alkalmas keretprogramunkat, amely mindenki számára elérhető a G-mail email fiókon keresztül. Ennek biztonságos működtetéséhez van szükségünk a gyerekek G-mail címeire. Applikáció is tartozik ehhez a programhoz, amely a Play Áruházból letölthető - kérjük az okoseszközökre ennek letöltését és telepítését!
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Iskola vezetősége
Mezőfalva, 2020.03.16.
"