Köszöntöm Önt Tisztelt Mezőfalvi Választópolgár! Így kampányidőszakban olyan egyszerűen és természetes módon ítélkezünk az elmúlt évek felett, és már-már magától érthetődő módon mondjuk ki: itt semmi sem volt jó és a jelenlegi (...) vezetőség távozzon polgármesterestől és képviselősöstől! Még mielőtt erre többen egyetértően bólogatnának, azért engedelmükkel felidézném, hogy az elmúlt években történt itt számos remek dolog. Lássuk csak ezeket a teljesség igénye nélkül:

 1. Pályázati úton felújíthattuk:

- a Petőfi Sándor Általános Iskolát,

- a Kiss Kálmán Művelődési Házat,

- az Egészségházat,

- a Tündérkert Óvodát,

- a Konyhát,

- a Polgármesteri Hivatalt,

- a Szociális Intézményt,

- a Sportpálya épületét és

- a Tájház tetőszerkezetét.

 1. Községünkben kiépült a teljes a csatornahálózat.

 2. Biztosítjuk a két állandó háziorvoson, gyerekorvoson és két védőnőn, valamint a laboron alapuló egészségügyi modellt - nem sok Önkormányzat képes erre...

 3. Biztosítjuk a helyi fogászati ellátást - nem sok Önkormányzat képes erre...

 4. Térfigyelő kamerarendszer épült ki a faluban.

 5. Hosszú évek tárgyalásait követően Rendőrörs létesült községünkben.

 6. Polgárőrségünk Suzuki Vitara terepjárót, míg a Medosz Se VW kisbuszt nyert pályázaton. Az Önkormányzat pedig tudott vásárolni egy KIA 2500-as kisteherautót.

 7. Piac terünk, már ami a közterületi oldalát illeti, megújult.

 8. Több évtizedes vágyat valósítva meg kiépült a Váci-Velinszky utcánál a páros buszmegálló, járdával és közvilágítással.

 9. Bankjegyautomata áll a lakók rendelkezésére.

 10. Önkormányzati segítséggel újra megnyitott az évekig parlagon lévő benzinkút Mezőfalván.

 11. Megvásárolva azt hasznosítottuk az évekig parlagon lévő Takarék épületét (Hivatal bővítése).

 12. Régen várt eseményként pályázati forrásból az I. világháborús szobrunkat korszerűen felújíthattuk.

 13. Évente részt veszünk a szociális tűzifa programban.

 14. Évente részt veszünk a szociálisan érzékeny tanulókat megszólító Bursa Hungarica pályázaton.

 15. Évente részt veszünk az iskolai szünetekben megvalósuló gyermekétkeztetésekben.

 16. A lehetőségeinkhez mérten támogatjuk rendkívül értékes civil szervezeteinket, nem csupán anyagi szempontból.

 17. A lehetőségekhez mérten maximális számú közmunkást foglalkoztattunk.

 18. Falunk életében először komplett színházi előadásokat hoztunk el Mezőfalvára. Pályázati források segítségével pedig nívós és közkedvelt előadóművészek érkeztek egyre magasabb színvonalú községi programjainkra.

 19. Testvér-települési kapcsolatot alakítottunk ki és ápolunk Kisújfaluval, és közel járunk ehhez Jászdózsa esetében is.

 20. Minden évben a költségvetésünk stabil volt (!), sőt elmondható az is, hogy általában több bevételt realizáltunk, mint amennyi kiadásunk volt. Azt viszont mindenkor figyelembe kell(ett) venni, hogy az állami feladatfinanszírozások jelentősek szűkítik a mozgásteret.

 21. Hitel felvétele nélkül gazdálkodunk!

 22. Adóemelésre sem javaslat, sem szándék nem volt, ez fel sem merült - annak ellenére sem, hogy a környékbeli településekhez képest ez nálunk meglehetősen alacsony mértékű.

Előkészületben lévő és a jövőben megvalósulni látszó tervek:

- a Rákóczi utcai-, valamint a Bartók utcai játszóterünk rendbetétele és korszerűsítése, illetve a már községünknek régen beígért C típusú Sportpark kialakítása.

- Új és jóval korszerűbb szökőkút létesítése a régi helyén a Piac téren.

- Művelődési házunk székgarnitúrájának teljes lecserélése és parkettájának teljes felújítása.

- A Régi Tanácsháza és környezetének folyamatos fejlesztése.

- Komoly esély van arra, hogy hamarosan Bölcsőde épülhet Mezőfalván, kielégítve ezzel egy régi és óriási igényt.

- Tisztában vagyunk azzal is, hogy rettentő nagy az igény egy, a nőket és férfiakat egyaránt, nagyobb létszámban is befogadni képes Idősek Otthonára...

 

Zárszóként pedig... Természetes hátradőlni semmilyen téren sem lehet, nem szabad! Közel sem minden csodás és jó! Senki sem tagadja azt sem, hogy bőven van mit csinálni! Hiszen ami jól működik, azt muszáj karbantartani és fejleszteni, ami pedig nem működik, azt javítani vagy cserélni. Továbbá az emberi tényezőkkel is foglalkozni kell. Nem is beszélve „néhány” makacs, égető és megoldásra váló gondról. Például ilyenek:

 1. Temető. Erről egy kicsit bővebben. Nos, ennek fenntartása egyházi hatáskör. A Katolikus Egyház alkalmazza a gondnokot és irányítja tevékenységét. Önkormányzatunk csupán a közüzemi számlákat fizeti. Ebből következően, egyébiránt paradox módon beleszólásunk és ráhatásunk nincs a temetővel kapcsolatos ügyekre... Templomunkkal is hasonló a helyzet. Az épület három oldala felújításra került, ám főoldala nem. Ennek rendbetétele is rendkívül időszerű. Az Önkormányzat természetesen segít, amiben csak lehet és tud...

 2. Szemetelés és környezetszennyezés.

 3. Útjaink és járdáink (zebrák hiánya).

 4. Utcáink vízelvezetése.

 5. Községünk szívében lévő „körforgó” problematikája.

 6. Jövőre 100 éves futball klubunk sanyarúvá vált helyzete.

 7. Tájházunkban állagmegóvása.

(Itt jelzem: cikkem nem egyeztetett írás más képviselőjelöltekkel, sem polgármester-jelöltekkel. A tényeken túli hozzáfűzéseim, a fogalmazásomban használt többesszámok egyéni tapasztalásokon és tapasztalatokon alapulnak.)

 

Összeállította:

Bán Balázs, képviselő / képviselő-jelölt