Személyigazolvány: gyerekeknek is kell!

 

 

Első személyazonosító igazolvány igénylése 14 év alatti személy részére:

Ügyleírás:

Első személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem töltött személy részére. A kérelmező nevében a kiskorú törvényes képviselője jár el, azonban a kiskorú személyes megjelenése kötelező (kivéve: 0-12 éves korig).

Illetékesség:

Országos.

 

A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő - személyes megjelenést mellőzve - kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is, aki a kérelem nyomtatványt továbbítja a születés helye szerint illetékes járási hivatalnak.

 

Szükséges okiratok:

- születési anyakönyvi kivonat,
- személyi lap, személyi számot igazoló egyéb hatósági bizonyítvány, vagy lakcímigazolvány,
- érvényes útlevél (amennyiben rendelkezik vele),

- a szülő (törvényes képviselő) érvényes személyazonosságot igazoló okmánya (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, útlevél) és lakcímigazolványa,

- a kérelmező nem személyes megjelenése esetén igazolványkép.

 

Az ügyet intéző osztály:

Megyei Kormányhivatal, illetve a járási hivatal okmányirodai osztálya.

 

Ügyintézés határideje - 

díja/illetéke:

 

20 nap.

Az eljárás illetékmentes.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Érvényességi ideje:

a) a kiadás napjától számított 3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be,

b) a 14. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam, ha a jogosult a 6. életévét betöltötte, de a 14. életévét még nem töltötte be.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

2. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,

3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
4. 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról,
5. 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról,

6. 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról.